Nieuws

Welkom in Basisschool De Startbaan! 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

Nieuwsgierig naar onze school?

 

 

Volg ons zeker ook op facebook! → Facebookpagina BS De Startbaan