1A Ciceroklas

In de Ciceroklas krijgen de leerlingen een basisvorming van 28 lesuren aangevuld met 4 lesuren Latijn.

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

 • 5u Nederlands
 • 4u Frans
 • 2u Engels
 • 1u Natuurwetenschappen
 • 5u Wiskunde
 • 2u Techniek
 • 2u Aardrijkskunde
 • 1u Plastische Opvoeding
 • 2u Lichamelijke Opvoeding
 • 1u Muzikale Opvoeding
 • 1u Geschiedenis
 • 2u Godsdienst of Zedenleer
 • 4u Latijn

De leerlingen maken tijdens de lessen Latijn kennis met helden, fabels en mythen. In de lessen cultuur leert men over het dagelijks leven van de Romeinen, hun gewoontes en belangrijke momenten in de geschiedenis. Stap voor stap leert je kind zinnen en later tekstjes uit het Latijn naar het Nederlands over te zetten.