1A Einsteinklas

In de Einsteinklas krijgen de leerlingen een basisvorming van 28 lesuren aangevuld met 4 lesuren in de STEM Academy.

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

 • 5u Nederlands
 • 4u Frans
 • 2u Engels
 • 1u Natuurwetenschappen
 • 5u Wiskunde
 • 2u Techniek
 • 2u Aardrijkskunde
 • 1u Plastische Opvoeding
 • 2u Lichamelijke Opvoeding
 • 1u Muzikale Opvoeding
 • 1u Geschiedenis
 • 2u Godsdienst of Zedenleer
 • 4u STEM Academy

De leerlingen zullen tijdens de STEM Academy via wetenschappelijke proefjes en groepsopdrachten hun onderzoeks- en informatievaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Via doe-activiteiten en projecten worden de verschillende technologische toepassingsgebieden op een belevende manier aangepakt. De leerlingen brengen in de loop van een schooljaar een bezoek aan verschillende bedrijven in de regio.