1B Columbusklas

Basisvorming

 • 2u Levensbeschouwing
 • 3u Moderne talen
  = (Frans & Engels) flexibel talen leren
 • 10u PAV-atelier 1
  = wiskunde & STEM Nederlands, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
 • 6u PAV-atelier 2
  = mens en maatschappij Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap
 • 2u Art & Act
  = artistiek-creatieve opvoeding, beeld en muziek
 • 2u Gezondheid & Beweging
  = lichamelijke opvoeding, EHBO en gezondheidseducatie
 • 3u Talentenmodules: Zorg,  Sportmix, Cultuur & Media, Ambacht, Ondernemen en PC-tools

Keuzegedeelte

 • 1u Klascoaching
  =  werken rond welbevinden
 • 2u Leerbegeleiding Taal
  = verdiepen, remediëren of excelleren
 • 2u Leerbegeleiding Wiskunde/STEM
  = verdiepen, remediëren of excelleren


De basisvorming
Ieder huis heeft een fundament nodig. Alle leerlingen krijgen bij ons een stevige basis mee van algemene vakken en talentenmodules.

De algemene vakken krijg je voornamelijk via het PAV-atelier Wiskunde & STEM en het PAV-atelier Mens & Maatschappij .

Alle leerlingen doorlopen de verschillende talentenmodules. Zo maken ze kennis met verschillende interessegebieden en ontdekken ze hun talenten. De modules zijn zorg, ondernemen, ambacht, cultuur & media, sport en PC-tools.


Klascoaching
In het lessenrooster van de leerlingen 1B vind je ook een uurtje klascoach terug. De klascoach gaat wekelijks met de klasgroep aan de slag rond welbevinden, studieloopbaan, conflicten, actuele thema’s,… en zorgt ervoor dat de klassfeer goed blijft.

Op maat
Elke leerling is uniek. Dat betekent ook dat elke leerling aan een ander tempo werkt. Al onze leerlingen krijgen daarom bovenop hun basisvorming een aantal lesuren waarin er ruimte is voor remediëren, excelleren en uitdiepen van leerstof. Er wordt telkens rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling.

Door deze doorgedreven studiebegeleiding versterken we alle leerlingen: ieder individu heeft zijn waarde en iedere jongere heeft recht op een bloeiende toekomst.