1B Columbusklas

De Columbusklas is er voor leerlingen die 12 jaar zijn en nog geen getuigschrift van basisonderwijs behaald hebben.

Ze krijgen er naast de 28 lesuren basisvorming van de B-stroom (1B) ook 4 lesuren in de STEM Academy.

In plaats van een aantal traditionele vakken krijgen de leerlingen in de Columbusklas Project Algemene Vakken (PAV). Verder vind je in het lessenrooster van de Ontdekkers ook heel wat uurtjes techniek terug.

De leerlingen zullen tijdens de STEM Academy via wetenschappelijke proefjes en groepsopdrachten hun onderzoeks- en informatievaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Via doe-activiteiten en projecten worden de verschillende technologische toepassingsgebieden op een belevende manier aangepakt. De leerlingen brengen in de loop van een schooljaar een bezoek aan verschillende bedrijven in de regio.

Het lesprogramma van de Columbusklas ziet er als volgt uit

  • 13u Project Algemene Vakken
  • 2u Lichamelijke opvoeding
  • 2u Godsdienst of Zedenleer
  • 6u Techniek
  • 2u Plastische opvoeding
  • 1u Muzikale opvoeding
  • 2u Frans
  • 4u STEM Academy

De Columbusklas is de ideale start voor wie later graag een beroepsopleiding wil volgen.