Belangrijke mededeling

Wegens een te beperkt aantal inschrijvingen hebben we beslist om de lessen in het middelbaar op campus De Startbaan eind dit schooljaar stop te zetten.

Er is de voorbije schooljaren een duidelijke tendens waarbij de meeste ouders de voorkeur geven aan een structuur waar de leerlingen hun volledig traject in het secundair kunnen volgen en dus na de 1ste graad niet meer van school moeten veranderen.

Onze huidige leerlingen uit het 1ste middelbaar kunnen hun onderwijsloopbaan in het GO! verderzetten bij athena Kortrijk of futura Menen-Wervik. Ook deze scholen staan garant voor een begeleiding op maat en kwaliteitsvol onderwijs.

De ouders en leerlingen zullen ondersteund worden in hun zoektocht naar een andere school. Afgelopen donderdagavond vond reeds een infoavond plaats.

Voor de betrokken personeelsleden heeft deze beslissing geen gevolgen. Hun lesopdracht zal volgend schooljaar uitgeoefend worden bij de GO!-scholen in Menen en Wervik.

We wensen uitdrukkelijk de leerkrachten, leerlingen en ouders te bedanken die met hart en ziel de voorbije schooljaren meegewerkt hebben aan het onderwijsproject De Startbaan XL.

Binnen de Scholengroep Mandel en Leie wordt ondertussen nagedacht over een herbestemming van de leslokalen.

Dit werd gepost op donderdag, juni 6th, 2019 omstreeks 20:01