Aanbod

GO! Campus De Startbaan

Kleuter en lager op GO! Campus De Startbaan

Kennisoverdracht is essentieel, maar naast het behalen van de eindtermen, leggen wij nog een andere klemtoon.
Wij willen dat elk kind kan opgroeien tot een evenwichtige en zelfbewuste jongere.

Geen papegaaien of angsthazen, maar zelfstandig denkende personen die enthousiast nieuwe uitdagingen en mensen tegemoet treden. Personen die, ook na het behalen van het einddiploma, hun wakkere levenshouding behouden, moedig en vol energieke dadendrang.

Mensen waar andere kunnen op rekenen.  Die klemtoon willen we leggen.

Van peuters tot en met het 6de leerjaar zijn alle kinderen welkom!

Basisschool De Droomhut

Ben je op zoek naar een unieke basisschool?

In een huiselijke, warme en gezellige sfeer worden hier activiteiten uitgewerkt op maat van uw kind.

Door samenwerking tussen de klassen genieten zowel de juffen als de kinderen van elkaars kennen en kunnen.  Hierdoor sluit elk kind zich ongeremd aan bij de activiteiten op eigen niveau.

Leren gebeurt op een rustige en geborgen manier.

Samen worden we groot!

Alles in samenspraak met u

De samenwerking met de ouders vinden we heel belangrijk.  Grote en kleine zorgen, we nemen ze allemaal heel serieus.

Samen met u zorgen we voor optimale groeikansen van uw kind.  Het is onze allergrootste wens dat uw kind hier een onvergetelijke tijd beleeft!

Van peuter tot en met 3de leerjaar kunt u hier terecht!

1ste graad middelbaar op GO! Campus De Startbaan

Wij laten onze leerlingen na het 6de leerjaar nog graag even bij ons. Iedereen kent iedereen, met zijn/haar eigenheid en dat willen we ten volle benutten!

GO! Campus De Startbaan heeft een Ciceroklas en een Einsteinklas. Daar komt nu een Columbusklas als extra startbaan bij.

In de Ciceroklas volgen leerlingen middelbaar onderwijs 1A en 2A met optie Latijn, in de Einsteinklas 1A en 2A met optie STEM.

De leerlingen starten hun eerste en tweede leerjaar secundair onderwijs in de vertrouwde campusomgeving.

Vanaf komend schooljaar krijgen kinderen met talent voor handvaardigheid en vakmanschap die mogelijkheid ook.

In de Columbusklas (1B) bereiden zij zich voor op studies als Bouw-Schilderen, Mechanica-Elektriciteit en Mode-Voeding-Verzorging.

Op GO! campus De Startbaan boek je nu dus met hetzelfde gemak een vlucht naar meer arbeidsmarktgeoriënteerde opleidingen!