Leerlingenvervoer

Veel mensen kiezen voor onze school ook al wonen ze niet dichtbij. De school beschikt over een georganiseerd leerlingenvervoer met een eigen bus. Het leerlingenvervoer wordt enkel voorzien voor de kinderen uit het kleuter en lager onderwijs.

Kinderen worden voortaan opgehaald en afgezet op vooraf bepaalde en afgesproken haltes. De bus wacht niet. Als niemand aan de halte staat, dan rijdt de bus door.

Voor het schooljaar 2017 – 2018 worden volgende prijzen gehanteerd:
– 100 euro jaarabonnement kinderen beneden 12 jaar (september – juni)
– 5 dagen pas (weekkaart) 10 euro
– Rittenkaart per rit kleuter of lager 1 euro.

Voor wie instapt gedurende het schooljaar en een jaarabonnement wenst dienen wij ook 100 euro aan te rekenen.
Meer informatie kunt u steeds bekomen op het secretariaat.

Reglement op de bus
 Ik gehoorzaam de chauffeur en de busbegeleider.
 Ik blijf tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt.
 Ik draag de aanwezige veiligheidsgordels.
 Ik eet , snoep en rook niet op de bus.
 Opdat het vervoer vlot zou verlopen sta ik tijdig klaar aan de voorgeschreven halte.
 Ik bedien geen ramen of deuren.
 Ik verlaat de bus niet op een niet-voorgeschreven halte.
 De ouders verwittigen de busbegeleidster bij een voorziene afwezigheid op het nummer 0470/ 40 75 80.
 Indien niemand thuis is, wordt een briefje in de brievenbus gestopt dat de leerling terug mee is naar school en wordt afgezet in de betalende opvang. Tel 0479/ 47 25 83 (opvang tot 18 uur )
 Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directeur deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen.
 De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.